Tư Vấn Luật Dân sự

Những điều cần biết về Địa điểm giao kết hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Những điều cần biết về Địa điểm giao kết hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Xác định địa điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng, giải thích hợp đồng, lựa chọn pháp luật để giải quyết tranh chấp, xác định cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết tranh chấp…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN