Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Dịch vụ thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở thì cần phải tiến hành thủ tục thay đổi tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, doanh nghiệp cần chú ý những gì khi tiến hành thủ tục này. Trong bài viết này, Luật Diên Hồng sẽ tư vấn cho Quý khách để Quý khách có thêm kiến thức, thông tin nhằm tránh những rủi ro pháp lý.

Dịch vụ thành lập Công ty kinh doanh Bất động sản

Kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực có thể mang lại khả năng sinh lời cao, nên lĩnh vực này trong những năm gần đây thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Kinh doanh bất động sản là ngành nghề có điều kiện, do đó nếu doanhnghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực này cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định khi thành lập.

Page 2 of 2 1 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN