Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp - Đầu Tư

Doanh nghiệp có nên có nhiều người đại diện theo pháp luật hay không?

Doanh nghiệp có nên có nhiều người đại diện theo pháp luật hay không?

 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật nhằm tạo sự chủ động, thuận lợi cho công ty trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, việc này đồng thời cũng lại dẫn đến nhiều rủi ro cho công ty, vì phải kiểm soát nhiều người có thẩm quyền giao dịch để bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, phức tạp bên trong và khiếu kiện từ bên ngoài công ty.

Phân biệt giữa mua lại phần vốn góp với chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 thành viên

Phân biệt giữa mua lại phần vốn góp với chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 thành viên

Khái niệm mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 thành viên dễ gây nhầm lẫn vì chúng có vẻ tương đối giống nhau nếu Doanh nghiệp không tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật. Để làm rõ được hai khái niệm này, qua bài viết này Luật Diên Hồng sẽ cung cấp các tiêu chí phân biệt để doanh nghiệp hiểu rõ hơn vấn đề pháp lý này.

Page 1 of 2 1 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN