Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp - Đầu Tư

Điều lệ Công ty quan trọng như thế nào trong Doanh nghiệp

Điều lệ Công ty quan trọng như thế nào trong Doanh nghiệp

Điều lệ được các cổ đông/thành viên doanh nghiệp tự do thỏa thuận nhưng không được trái với các quy định bắt buộc của Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan. Qua bài viết này, Luật Diên Hồng xin được cung cấp thông tin cho Quý khách về những quy định xoay quanh Điều lệ của Công ty, để Doanh nghiệp có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này

Mức ký quỹ và hình thức Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ khi Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mức ký quỹ và hình thức Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ khi Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ký quỹ tại Ngân hàng khi Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Lữ hành là một điều kiện bắt buộc. Mức ký quỹ phụ thuộc vào Doanh nghiệp lựa chọn loại hình kinh doanh dịch vụ lữ hành nào. Luật Diên Hồng qua bài viết này xin được tư vấn cho Quý khách nội dung liên quan đến lĩnh này để Doanh nghiệp có thêm kiến thức pháp lý, tránh các rủi ro trong quá trình hoạt động.

Đặt tên công ty thế nào cho đúng với quy định của Pháp luật hiện hành?

Việc đặt tên công ty dễ nhớ, gây chú ý và để lại dấu ấn của công ty là một việc rất quan trọng khi đăng ký thành lập công ty. Nhưng không phải quý khách muốn đặt tên công ty tùy theo ý thích, đặt tên như thế nào cũng được, mà việc đặt tên công ty phải tuân thủ những quy định của pháp luật.

Page 2 of 2 1 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN